Algemene Inligting
TUIS
AKADEMIE
ALGEMEEN
KOMMUNIKASIE
KOSHUIS
KULTUUR
LEERDERSAKE
NUUS
ONDERSTEUNERSKLUB
SOSIAAL
SPORT
KONTAK EN DOKUMENTE
OUDSKOLIER
    Foto Blaaie
Algemeen
Sport
Kultuur
  DIE SKOOL

Die dorp is in 1854 aangelê en die eerste skooltjie is in 1858 gebou.  In 1921 word 'n nuwe hoërskool, bekend as "Kanonkop-kollege" gebou.  Die huidige skoolgebou is in 1959 in gebruik geneem en oor die jare opgegradeer om aan die behoeftes van 'n moderne skool te voldoen.

Vandag is die Hoërskool Montagu 'n goed toegeruste skool met 'n koshuis, geleë in 'n landelike omgewing met 'n leerlingtal van 530 vanaf Graad 8 tot Graad 12.

Die Hoërskool Montagu is 'n akademiese hoërskool wat vir leerlinge die geleentheid bied om hulle te bekwaam vir universiteits- sowel as ander tersiêre opleiding.

Die vakkeuse bied aan leerlinge die geleentheid om 'n keuse te maak wat enige verdere studie dek.  Daar word voorsiening gemaak vir drie klasgroepe in elke graad.  Leerlinge kan, volgens hul vermoë, hulle vakke so kies dat hulle maksimum voordeel put uit die skool.

Benewens akademiese bedrywighede, presteer die skool op vele ander terreine.  Op sportgebied lewer die skool gereeld provinsiale spelers. Oor die afgelope drie jaar verwerf meer as 50 leerlinge provinsiale kleure in ' verskeidenheid van sport en kultuuraktiwiteite.   Daar is 'n wye verskeidenheid buitemuurse bedrywighede waarvan opvoedkundige toere, kampe, kunstefeeste en sportklinieke van die hoogtepunte is.

Dit is dus duidelik dat die Hoërskool Montagu 'n skool is met 'n trotse tradisie en 'n mooi toekoms.  Oud-leerlinge trap vandag diep spore - nie net op Montagu nie, maar dwarsoor die land.  Die gereelde reünies van Graad 12-klasse wys dat  oud-leerlinge nie hulle "Alma Mater" vergeet nie.

SKOOLLIED

Soos 'n moeder bewaak deur tweelingstroom,
Op haar naam en haar skoonheid trots,
Met groen wingerdstok en doringboom,
Onder bloue kruin en rots;
Waar die vaal Karoo sy ryk begin
En die son sy held're strale strooi,
Lê ons dorpie met die skool wat ons bemin;
Lank lewe Alma Mater!

Koor:

Mag ons skool lank bestaan en haar glorie behou!
Tot haar eer sal ons leef en haar leus bly ons trou.
Ons sal waak oor haar naam en voortsprei die faam
En die roem van die Hoërskool van Montagu

(*Woorde en Musiek deur S J du Toit - 'n oud-leerling)