Algemene Inligting
TUIS
AKADEMIE
ALGEMEEN
KOMMUNIKASIE
KOSHUIS
KULTUUR
LEERDERSAKE
NUUS
ONDERSTEUNERSKLUB
SOSIAAL
SPORT
KONTAK EN DOKUMENTE
OUDSKOLIER
    Foto Blaaie
Algemeen
Sport
Kultuur
  VAKKEUSE

LEERAREAS  AANGEBIED VIR DIE ALGEMENE ONDERWYS-FASE 

GRAAD 8   &   GRAAD 9

 1. Taalgeletterdheid & Kommunikasie (Afrikaans en Engels)
 2. Mens- & Sosiale Wetenskappe
 3. Tegnologie
 4. Wiskundige geletterdheid
 5. Natuurwetenskappe
 6. Kuns & Kultuur
 7. Ekonomiese & Bestuurswetenskappe
 8. Lewensoriëntering

VAKKE AANGEBIED VIR DIE VERDERE ONDERWYS-FASE

GRAAD 10 TOT 12

Verpligte vakke:
 1. Afrikaans Huistaal
 2. Engels Huistaal / Engels Eerste Addisionele Taal
 3. Wiskunde / Wiskundige Geletterdheid
 4. Lewensoriëntering

Keusevakke (Kies 3 vakke):
 5. Fisiese Wetenskappe OF  Geskiedenis OF  Besigheidstudies
 6. Lewenswetenskappe OF Rekenaartoepassingstegnologie OF Ingenieursgrafika
 7. Rekeningkunde  OF  Aardrykskunde

Ekstra vakke(Bykomende onkoste en onderworpe aan keuring)

8. Rekenaartoepassingstegnologie, Musiek en Kuns word as ekstra vakke vanaf
Graad 10 aangebied