Algemene Inligting
TUIS
AKADEMIE
ALGEMEEN
KOMMUNIKASIE
KOSHUIS
KULTUUR
LEERDERSAKE
NUUS
ONDERSTEUNERSKLUB
SOSIAAL
SPORT
KONTAK EN DOKUMENTE
OUDSKOLIER
    Foto Blaaie
Algemeen
Sport
Kultuur
  SKOOLDRAG

SOMERSDRAG

WINTERSDRAG

Skooldrag en Voorkoms

Volledige skooldrag soos voorgeskryf word te alle tye gedra.  Dit moet netjies en skoon wees en die leerling goed pas - nie te groot of te klein wees nie.

Wanneer leerlinge na skoolure in die openbaar verskyn en hulle is in skooldrag geklee, geld die normale skoolreëls.

Geen afwyking van die skooldrag en voorkomsreëls word toegelaat sonder die geskrewe toestemming van die skoolhoof of sy gemagtigde nie.

SKOOLDRAG

SEUNS

Swart baadjie; skooldas; wit hemp; grys broek (winter)

Grys broek; wit hemp (somer)

Skoolkouse (grys kouse)

Swart skoolskoene (met veters)

Swart trui /moulose trui

Voorgeskrewe swart handskoene en/of serp (opsioneel in die winter)

DOGTERS

Groen romp; wit hemp; wit sokkies (somer)

Swart baadjie; skooldas; swartkouse (winter)

Swart skoolskoene met veters; swart trui

Voorgeskrewe handskoene en/of serp (opsioneel in die winter)

Grys langbroek met grys kouse (opsioneel in die winter)

LEWERANSIERS

Die drag volgens die voorgeskrewe vereistes is verkrygbaar by Carina's Boutique, Badstraat, Montagu (023 - 6142110)

BOEKTASSE

Die boektas is deel van 'n leerder se skooluniform en moet dus netjies vertoon. Dit moet 'n stewige tas wees met ten minste drie stewige afskortings sodat boeke nie daarin beskadig word nie. Die boektasse moet swart, navy of donkergroen wees en geen helder of neonkleure bevat nie. Slegs die naam van die leerder mag op die skooltas aangebring word. 
Slegs die amptelike lapelwapens van die skool mag saam met skooldrag gedra word bv. Leerlingraad, Raad van Leerders, Klasleiers, VCSV, Biblioteekprefek - 'n maksimum van drie gelyktydig.


Geen gekleurde truie, T-hemde of gekleurde onderklere mag onder wit hemde gedra word en deurskyn nie.
Wanneer hempsmoue opgerol word, moet dit tot bo die elmboog wees.
Slegs die boonste knoop mag los wees (in die somer).

Sportdrag

Geen leerder sal toegelaat word om die skool te verteenwoordig in sportdrag anders as die voorgeskrewe drag nie.  Die skool behou hom die reg voor om 'n leerder deelname te weier wat nie ten volle in die voorgeskrewe drag geklee is nie.

Atletiek 

  • Wit sporthempie met skoolwapen/atletiek-frokkie en swart kortbroek
  • Skoolsweetpak

 Tennis

Wit sporthempie met skoolwapen en swart kortbroek

Krieket

Wit sporthempie met skoolwapen en swart sweetpakbroek

Rugby

Skool-rugbytrui, swart rugbybroek en skool-rugbykouse

Netbal

Wit sporthempie met skoolwapen en swart netbalrompie

Liggaamlike Opvoeding

Voorgeskrewe drag soos vir atletiek


Skoolfunksies en Sportbyeenkomste

  • Alle leerders dra volle wintersdrag na die jaarlikse prysuitdelingsfunksie
  • Slegs die voorgeskrewe sportdrag mag tydens byeenkomste en kompetisies gedra word
  • Volle wintersdrag of volle skoolsweetpak word op Saterdae deur deelnemers en toeskouers gedra tydens die wintersport program