Algemene Inligting
TUIS
AKADEMIE
ALGEMEEN
KOMMUNIKASIE
KOSHUIS
KULTUUR
LEERDERSAKE
NUUS
ONDERSTEUNERSKLUB
SOSIAAL
SPORT
KONTAK EN DOKUMENTE
OUDSKOLIER
    Foto Blaaie
Algemeen
Sport
Kultuur
  INLIGTING

INSKRYWINGSINLIGTING

Ledegeld beloop R200 per jaar /gesin en is vooruit betaalbaar.

 

Elektroniese inbetaling:

Rekening Naam:  Ondersteunersklub

Taknaam:  ABSA Montagu

Taknommer:  334-513

Rekeningnommer: 907 532 1608

Faks betalingsbewys na 023-6142689 of mail dit na mhsadmin@barvallei.co.za