Algemene Inligting
TUIS
AKADEMIE
ALGEMEEN
KOMMUNIKASIE
KOSHUIS
KULTUUR
LEERDERSAKE
NUUS
ONDERSTEUNERSKLUB
SOSIAAL
SPORT
KONTAK EN DOKUMENTE
OUDSKOLIER
    Foto Blaaie
Algemeen
Sport
Kultuur
  AKADEMIE

GR 12 DUX-LEERDER 2017

Olivia Brunings met haar toekenning as Top Student

Olivia Brunings met haar sertifikaat as Top Student


GR 12 DUX-LEERDER 2016

LOUMARI ENSLIN

LOUMARI ENSLIN

Hoërskool Montagu beskik oor die dienste van twintig ten volle opgeleide, ervare vakonderwysers wat baie min wissel.  


Oor die afgelope ses jaar behaal 40 leerders A-gemiddeldes en ontvang die skool twee maal 'n ministeriële toekenning vir akademiese uitnemendheid.  In die afgelope sewentien jaar se Senior Sertifikaat-eksamen het ons sestien keer 'n 100%-slaagsyfer behaal.  Talle leerders behaal A-simbole in vakke en vakgemiddeldes is deur die bank ver bo die gemiddeldes van die provinsie. 

U kind sal beslis op akademiese gebied onderrig, aanmoediging en stimulering van hoogstaande gehalte kry.

Elke word goeie prestasies op akademiese gebied gelewer.  Daarvan getuig die groot aantal leerders wat elke jaar hulle akademiese erekleure behaal, asook die groot getalle wat akademiese pryse by die jaarlikse prysuitdeling ontvang.

Die hele skool skryf jaarliks twee groot eksamens  (Junie en November).  In die eerste kwartaal skryf die skool 'n mini-eksamen.  Die graad 12-klas skryf September hulle gebruiklike proefeksamen, terwyl die res van die skool 'n mini-eksamen skryf.  Leerders se vordering word deur gereelde toetse, tuiswerk en opdragte gemonitor.  

Ten einde ons graad 12-klas deeglik voor te berei vir die eindeksamen word daar in die vierde kwartaal 'n vergadering met die leerders en hul ouers gehou.  Daarna is daar 'n motiveringsgeleentheid slegs vir die Gr12's wat 'n heerlike ete in die klubhuis insluit.  Verder word daar ook smiddae na skool individuele gesprekke met Gr 12 leerders en ouers met die skoolhoof gevoer.