Algemene Inligting
TUIS
AKADEMIE
ALGEMEEN
KOMMUNIKASIE
KOSHUIS
KULTUUR
LEERDERSAKE
NUUS
ONDERSTEUNERSKLUB
SOSIAAL
SPORT
KONTAK EN DOKUMENTE
OUDSKOLIER
    Foto Blaaie
Algemeen
Sport
Kultuur
  KOSHUIS


SKOOLKOSHUIS


Die skool beskik oor 'n koshuis wat tot 80 kosgangers kan huisves.  Slegs leerders uit ons omgewing word gehuisves.  Die koshuis sluit elke naweek.  Vir verdere inligting skakel die koshuismoeder, mev Elizabeth Myburgh  by 023 - 6141280.